• 16.12.2019

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta za vrijeme blagdana

Božić i Nova godina 2019

  • 04.01.2019

Reciklažno dvorište započinje sa radom dana 07.01.2019. godine

Reciklažno dvorište na adresi Milivoja Grgića 13 započeti će sa radom dana 7.1.2019.godine. Predati se može doslovce sve vrste otpada koje se...

  • 12.12.2018

Upute za građane za korištenje reciklažnog dvorišta

Usluga zaprimanja otpada za građane grada Petrinje je BESPLATNA. Korisnik je dužan predočiti osobni identifikacijski dokument radi...

  • 12.12.2018

Vrste otpada koje se zaprimaju u reciklažno dvorište

POPIS OTPADA KOJI SE ZAPRIMA U RECIKLAŽNO DVORIŠTE:   Problematični otpad:   15 01 10* - ambalaža koja sadrži ostatke opasnih...