RECIKLAŽNO DVORIŠTE - PROMJENA RADNOG VREMENA ZA BLAGDAN

Objava: 30.12.2022

 

POŠTOVANI KORISNICI JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA,

PETRINJSKO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NE RADI DANA 31.12.2022.,

A U PETAK 30.12.2022. RADI SKRAĆENO - DO 13:00 SATI