Reciklažno dvorište

Objava: 23.12.2022

RADNO VRIJEME - BOŽIĆ

 

POŠTOVANI KORISNICI JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA,

PETRINJSKO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NE RADI NA BADNJAK 24.12.2022.,

A U PETAK 23.12.2022. RADI SKRAĆENO - DO 13:00 SATI