Vrste otpada koje se zaprimaju u reciklažno dvorište

Objava: 12.12.2018

POPIS OTPADA KOJI SE ZAPRIMA U RECIKLAŽNO DVORIŠTE:

 

Problematični otpad:

 

15 01 10* - ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

15 01 11* - metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

16 05 04* - plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

20 01 13* - otapala

20 01 14* - kiseline

20 01 15* - lužine

20 01 17* - fotografske kemikalije

20 01 19* - pesticidi

20 01 21* - fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

20 01 23* - odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

20 01 26* - ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*

20 01 27* - boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari

20 01 29* - detergenti koji sadrže opasne tvari

20 01 31* - citotoksici i citostatici

20 01 33* - baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

20 01 35* - odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente

20 01 37* - drvo koje sadrži opasne tvari

Reciklabilni otpad:

15 01 01 - papirna i kartonska ambalaža

20 01 01 - papir i karton

15 01 04 - metalna ambalaža

20 01 40 – metali

15 01 07 - staklena ambalaža

20 01 02 – staklo

15 01 02 - plastična ambalaža

20 01 39 – plastika

20 01 10 – odjeća

20 01 11 – tekstil

20 03 07 - glomazni otpad

Ostalo :

20 01 25 - jestiva ulja i masti

20 01 28 - boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*

20 01 30 - detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29*

20 01 32 - lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*

20 01 34 - baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*

20 01 36 - odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

08 03 17* - otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

08 03 18 - otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*

16 01 03 - otpadne gume

18 01 01 - oštri predmeti (osim 18 01 03*)

Građevni otpad iz kućanstva*** :

17 01 01 – beton

17 01 02 – cigle

17 01 03 - crijep/pločice i keramika

17 04 11 - kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*

17 06 01* - izolacijski materijali koji sadrže azbest

17 06 03* - ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari

17 06 04 - izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*

17 06 05* - građevinski materijali koji sadrže azbest

17 08 01* - građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

17 08 02 - građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*

*** Sukladno dodatku IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom, korisnicima je omogućeno predati građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci. Sukladno navedenom, korisnik - donosioc građevnog otpada je dužan pokazati vlasnički list (može i neslužbena kopija s interneta, ne starija od 3 dana) uz osobnu identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu) kako bi se utvrdili vlasnički odnosi. Nadalje, građevni otpad mora biti pakiran u vreće.