Pravila zaštite osobnih podataka na web stranici komunalac-petrinja.hr

Zaštita privatnosti na web stranici komunalac-petrinja.hr

Voditelj obrade : Komunalac Petrinja d.o.o., komunalac@komunalac-petrinja.hr

Službenik za zaštitu podataka: pravna_sluzba@komunalac-petrinja.hr

 

Pravila zaštite osobnih podataka na web stranici komunalac-petrinja.hr

Osobni podatak. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu, odnosno osobu koja se može izravno ili neizravno identificirati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).

Svrha prikupljanja. Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Komunalca Petrinja d.o.o., radi ispunjenja obveza od javnog interesa i izvršavanja javnih ovlasti te radi obavljanja komunalnih djelatnosti.

Pravni temelj uspostave zbirke podataka. Pravni temelj za uspostavu zbirke osobnih podataka proizlazi iz Zakona o radu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, Zakona  o zdravstvenom osiguranju, Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Pravilnika o radu, Pravilnika o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivske i registraturne građe Komunalca Petrinja d.o.o.

Podaci koje obrađujemo putem web stranice komunalac-petrinja.hr.

Pristup web stranici komunalac-petrinja.hr je slobodan i ne traži se registracija.

Davanje osobnih podataka prilikom slanja poruka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za vaš upit i kako bi na isti odgovorili. Prilikom vašeg upita možemo obrađivati sljedeće osobne podatke: vaše ime, prezime, adresu elektroničke pošte, broj telefona) s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama.

1. Prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka

Komunalac Petrinja d.o.o. poštuje Vašu privatnost te obrađuje vaše osobne podatke pošteno i zakonito te posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika.

Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Komunalac Petrinja d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju zakonske osnove i javnog interesa, a u posebnim slučajevima i uz vašu privolu.

Obrada osobnih podataka. Prikupljene osobne podatke spremamo u elektroničkom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bismo spriječili da se osobnim podacima koji nisu dostupni trećim osobama ne bi neovlašteno pristupalo te da bi osigurali da se koriste u skladu sa svrhom obrade.

Poruke u elektroničkom obliku. Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s Vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo Vašu elektroničku poruku, odnosno obrazac, proslijediti trećoj strani, drugim zaposlenicima Komunalca Petrinja d.o.o. kako bismo odgovorili na Vaše pitanje, odnosno udovoljili vašem zahtjevu.

2. Brisanje i vaš pristup osobnim podacima

Spremanje osobnih podataka. Vaše osobne podatke spremat ćemo za vrijeme Vašeg korištenja naše usluge, odnosno sukladno Pravilniku o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba. Nakon toga Vaše osobne podatke ćemo brisati.

Vaš pristup podacima. Ovlašteni ste u svako doba dostaviti zahtjev o tome koje Vaše osobne podatke spremamo u našoj zbirci osobnih podataka registriranih korisnika, kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo ili izbrišemo. To ćete učiniti tako da na adresu komunalac@komunalac-petrinja.hr ili osobno na adresi Gundulićeva 14, Petrinja dostavite Vaš zahtjev. Ukoliko postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

3. Dostavljanje osobnih podataka drugim primateljima

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim osobama osim ako nas Vi za to ne ovlastite. Međutim, kada je to potrebno zbog ostvarivanja zakonske obveze, sadržaja ili usluge Komunalca Petrinja d.o.o., smatramo da Vašim pristajanjem po predmetnom sadržaju, dajete privolu da Vaše osobne podatke dostavljamo ustanovama/tijelima/partnerima/povezanim društvima koji su neophodni za ostvarivanje te funkcionalnosti.

4. Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana

Na web stranicama komunalac-petrinja.hr pronaći ćete linkove na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od pravila web stranice komunalac-petrinja.hr. 

5. Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene Zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama, do najveće mjere dopuštene Zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati Vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

6. Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički program. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za web stranicu komunalac-petrinja.hr . Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike. Takav program je potrebno uvesti radi učinkovitosti strukture naše web stranice te mjerenja posjećenosti web stranice komunalac-petrinja.hr .

7. Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na web stranici komunalac-petrinja.hr  te kako bismo osigurali da sadržaji, funkcionalnosti i usluge web stranice komunalac-petrinja.hr  budu pristupačni svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na web stranici komunalac-petrinja.hr  strogo su zabranjeni.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od Vas dobili. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim zbirkama osobnih podataka) ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite na komunalac@komunalac-petrinja.hr ili osobno na adresi Gundulićeva 14, Petrinja

Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših web stranica upute Vas na web stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na webu se brzo mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju Vas usmjerimo.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici komunalac-petrinja.hr  ili u vezi s vašim iskustvima s ovom web adresom, molimo Vas da nam se javite na: komunalac@komunalac-petrinja.hr ili osobno na adresi Gundulićeva 14, Petrinja

Promjene i prestanak Pravila zaštite privatnosti na web stranici komunalac-petrinja.hr 

Komunalac Petrinja d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web stranice te Pravila zaštite privatnosti na web stranici komunalac-petrinja.hr u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Pravila zaštite privatnosti primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane Komunalca Petrinja d.o.o. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste web stranice.