Kolačići - Cookies

Kolačići - Cookies

Pridržavamo pravo koristiti cookije na web stranici komunalac-petrinja.hr

Što su cookiji? Cookiji predstavljaju skup podataka koji služe kao Vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica web stranice komunalac-petrinja.hr koju posjećujete šalje vašem pregledniku.

Svrha cookija. Kada pristupite stranici komunalac-petrinja.hr, šaljemo vam cookije koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranici komunalac-petrinja.hr). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na komunalac-petrinja.hr potražiti Vaš cookie kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Cookie ne sadrži Vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja komunalac-petrinja.hr. Našim cookijima na Vašem računalu ne može pristupiti neka web stranica koja nije dio web stranice komunalac-petrinja.hr.

Web stranica komunalac-petrinja.hr prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke cookija koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Web stranica koristi Google Analytics za potrebe remarketinga.

Kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo te efikasno planirali buduće marketinške kampanje i objavu sadržaja primjereno vašim interesima, koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting kojim se prikupljaju podaci o spolu, dobi i interesima korisnika.

Zabrana cookija. Ovlašteni ste zabraniti primanje cookija s web stranice komunalac-petrinja.hr tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.