Kako postupiti u slučaju smrti?

Kada se dogodi smrtni slučaj u kući ili stanu postupak je slijedeći:

 • nazvati centar 112  ili mrtvozornika radi utvrđivanja činjenice smrti.
 • nakon što Hitna ili mrtvozornik utvrdi činjenicu smrti, poziva se gradsko groblje Petrinja (Komunalac Petrinja d.o.o.) radi preuzimanja i prijevoza pokojnika iz kuće ili stana do gradske mrtvačnice (rashladne komore) na tel. 044/862-690, 099/218-8232 ili 098/261-489
 • ovisno o vremenu nastupa smrti, pokop se mora organizirati najkasanije u roku 24-48 sati od nastupa smrti
 • ukoliko se pokojnik sahranjuje na jednom od groblja na području grada Petrinje potrebno je odrediti vrijeme (termin) sahrane, izabrati opremu za sahranu i dogovoriti ostale detalje u svezi organizacije sahrane u cvječarni na gradskom groblju Petrinja:
  Adresa: Grobljanska b.b.
  Telefon: 044/862-690 
  Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 07:00-15:00, 
                         subota  07:00-15,00 
  izvan radnog vremena sve informacije mogu se dobiti na dežurni telefon 099/218-8232 ili 098/261-489
 • potrebno je utvrditi u koje će se grobno mjesto izvršiti sahrana pokojnika ili dogovoriti da se dodjeli novo grobno mjesto ukoliko se ispunjavaju uvjeti iz odluke o grobljima Grada Petrinja
 • donijeti dozvolu za ukop, osobnu iskaznicu pokojnika ili dokument s OIB-om kako bi se mogao izvršiti upis pokojnika u Registar umrlih i Grobni očevidnik
 • dogovoriti način obreda sukladno vjeroispovjesti pokojnika te o tome obavjestiti župu, parohiju ili medžlis islamske zajednice kojoj je pokojnik pripadao
 • ukoliko se pokojnik prevozi izvan mjesta smrti radi sahrane ili kremiranja potrebno je ishoditi i sprovodnicu kod nadležne sanitarne inspekcije.

Kada se dogodi smrtni slučaj u zdravstvenoj ustanovi-bolnici, postupak je slijedeći:

 • javiti se na odjel na kojem je pokojnik ležao, potom na odjelu patologije ishoditi potrebnu dozvolu za sahranu umrle osobe
 • kontaktirati gradsko groblje Petrinja, a ostali postupci su kao u prethodnom poglavlju.