• 01.03.2017

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

  • 01.03.2017

Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu

  • 07.10.2016

5. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

5. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

  • 16.09.2016

4. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

4. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

  • 21.07.2016

3. Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu

3. Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu

  • 02.05.2016

2. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

2. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

  • 30.03.2016

1. Izmjena plana prihoda i rasoda za 2016. godinu

1. Izmjena plana prihoda i rasoda za 2016. godinu

  • 01.03.2016

1. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

1. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

  • 01.02.2016

Obavjest o sklopljenom okvirnom sporazumu

Komunalac Petrinja d.o.o. je temeljem provedenog postupka javne nabave za bezolovni benzin i dizelsko gorivo, E-MV 03/15, 2015/S 002-0038494, sklopio...