• 09.03.2018

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...

  • 09.03.2018

Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu

Na temelju članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 08.03.2018. godine, donosi Plan...

  • 18.12.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi 30.11.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi na dan 30.11.2017

  • 15.09.2017

2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
  • 31.07.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  • 30.06.2017

Opći akt o jednostavnoj nabavi

Opći akt o jednostavnoj nabavi

  • 14.06.2017

1. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

1. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

  • 07.06.2017

Izjava na temelju članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16)

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Komunalac Petrinja d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis...

  • 30.04.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma