• 29.12.2020

Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu

Na temelju članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 29.12.2021. godine, donosi Plan...

  • 29.12.2020

Plan nabave za 2021. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...

  • 28.12.2020

Popis dodijeljenih sredstava u 2020. godini

Popis dodijeljenih sredstava u 2020. godini

  • 09.03.2020

Plan nabave za 2020. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...

  • 09.03.2020

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu

Na temelju članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 06.03.2020. godine, donosi Plan...

  • 31.12.2019

Popis dodijeljenih sredstava u 2019. godini

Popis dodijeljenih sredstava u 2019. godini

  • 24.05.2019

3. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...

  • 16.05.2019

2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...

  • 26.04.2019

1. Dopuna plana nabave za 2019. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...