Plan nabave za 2021. godinu

Objava: 29.12.2020

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 29.12.2021. godine, donosi Plan nabave za 2021. godinu.