Plan nabave za 2020. godinu

Objava: 09.03.2020

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 06.03.2020. godine, donosi Plan nabave za 2020. godinu.

Vezani dokumenti