Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu

Objava: 09.03.2020

Na temelju članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 06.03.2020. godine, donosi Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu.