2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Objava: 16.05.2019

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 16.05.2019. godine, donosi 2. izmjenu i dopunu plana nabave za 2019. godinu.