1. Dopuna plana nabave za 2019. godinu

Objava: 26.04.2019

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 26.04.2019. godine, donosi 1. Dopunu plana nabave za 2019. godinu.