• 06.06.2024

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu

  • 29.03.2024

I. IZMJENE I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

I. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2024. godinu

  • 28.12.2023

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU

Plan nabave za 2024. godinu

  • 28.12.2023

VII. DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

VII. dopune Plana nabave za 2023. godinu

  • 07.09.2023

VI. DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

VI. dopune Plana nabave za 2023. godinu

  • 28.06.2023

V. DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

V. dopune Plana nabave za 2023. godinu

  • 02.05.2023

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

  • 02.05.2023

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

  • 28.03.2023

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu