Javni poziv za radno mjesto "STRUČNI REFERENT RAČUNOVODSTVA-GLAVNI KNJIGOVOĐA" (M/Ž)

Objava: 31.05.2016

STRUČNI REFERENT RAČUNOVODSTVA-GLAVNI KNJIGOVOĐA (M/Ž)

 

Radno mjesto


Mjesto rada: PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 2


Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 30.5.2016.


Natječaj vrijedi do: 7.6.2016.


Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska


Ostale informacije: KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.
Gundulićeva 14, Petrinja
Petrinja, 30. svibnja 2016.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12), a u cilju korištenja mjere „Rad i staž i prijevoz - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe u Sisku, Ispostava Petrinja, KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. objavljuje

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž)

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa odvijat će se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, za radno mjesto:

1. Stručni referent računovodstva - glavni knjigovođa – traže se 2 izvršitelja/ice, prvostupnik/ca ekonomije/ bacc.oec., VŠS ekonomskog smjera //dipl.oec./mag.oec., VSS ekonomskog smjera


Uvjeti:
Uz ispunjavanje općih uvjeta za zasnivanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja, kandidati moraju uz prijavu na javni poziv priložiti:
• životopis,
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
• elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
• domovnicu,
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na javni poziv se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Komunalca Petrinja d.o.o.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz javnog poziva dostavljaju se na adresu: KOMUNALAC PETRINJA d.o.o., Gundulićeva 14, 44250 Petrinja.

Ovaj javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama KOMUNALCA PETRINJA d.o.o.


 

Poslodavac


Poslodavac: KOMUNALAC PETRINJA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne i uslužne djelatnosti


Kontakt: pismena zamolba: I.Gundulića 14, Petrinja 44250