Javni poziv za radno mjesto stručni referent računovodstva - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Objava: 04.02.2016

~~STRUČNI REFERENT RAČUNOVODSTVA(M/Ž)

Radno mjesto

Mjesto rada: PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
________________________________________
Broj traženih radnika: 1
________________________________________
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
________________________________________
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
________________________________________
Način rada: Smjena - prijepodne
________________________________________
Smještaj: Nema smještaja
________________________________________
Naknada za prijevoz: U cijelosti
________________________________________
Natječaj vrijedi od: 4.2.2016.
________________________________________
Natječaj vrijedi do: 12.2.2016.
________________________________________
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu
________________________________________

Posloprimac

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
________________________________________
Ostale informacije:

KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.
Gundulićeva 14, Petrinja
Petrinja, 03. veljače 2016.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12), a u cilju korištenja mjere „Rad i staž i prijevoz - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe u Sisku, Ispostava Petrinja, KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. objavljuje

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž)
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa odvijat će se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, za radno mjesto:
1. Stručni referent računovodstva – traži se 1 izvršitelj/ica, prvostupnik/ca ekonomije/ bacc.oec., VŠS
Uvjeti:
Uz ispunjavanje općih uvjeta za zasnivanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja, kandidati moraju uz prijavu na javni poziv priložiti:
• životopis,
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
• elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
• domovnicu,
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na javni poziv se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Komunalca Petrinja d.o.o.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz javnog poziva dostavljaju se na adresu: KOMUNALAC PETRINJA d.o.o., Gundulićeva 14, 44250 Petrinja.

Ovaj javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama KOMUNALCA PETRINJA d.o.o.

Direktor
Vlado Lovreković


________________________________________

Poslodavac

Poslodavac: KOMUNALAC PETRINJA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne i uslužne djelatnosti
________________________________________
Kontakt: pismena zamolba: I.Gundulića 14, Petrinja 44250
________________________________________

 Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2016, www.hzz.hr