Natječaj za radno mjesto stručni referent plana i analize

Objava: 22.09.2014
 Na temelju članka 10. Kolektivnog ugovora  Komunalca Petrinja d.o.o., Petrinja   Gundulićeva 14, Direktor trgovačkog društva, dana 27. veljače 2014 raspisuje
 
 
 
N A T J E Č A J
 
 
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto
 
 
- stručni referent plana i analize
 
Uvjeti:  diplomirani ekonomist-završen diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije,
             smjer računovodstvo i revizija,
             najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
             napredno poznavanje rada na računalu
             aktivno znanje engleskog jezika
 
Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:
-         životopis
-         dokaz o državljanstvu
-         dokaz o stručnoj spremi
-         uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci )
 
Prijave se podnose u roku 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i web.stranici Komunalca Petrinja d.o.o. , na adresu: Komunalac Petrinja d.o.o., Petrinja, Gundulićeva 14.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.
 
 
 
                                                                                                      Komunalac Petrinja d.o.o.
Oglasne ploče - 2x