Natječaj za radno mjesto građevinski inženjer

Objava: 22.09.2014
Na temelju članka 10. Kolektivnog ugovora Komunalca Petrinja d.o.o., Direktor trgovačkog
društva Komunalac Petrinja d.o.o., dana 28.032014 godine, raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto
-  stručni referent za stambeno održavanje i graditeljstvo
Uvjeti: VSS ili VŠS, građevinski inženjer-završeni građevinski fakultet,
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, napredno poznavanje rada na računalu,
Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:
-         životopis
-         dokaz o državljanstvu
-         dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu
-         uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
Prijave se podnose u roku 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i web.stranici Komunalca, na adresu: Komunalac Petrinja d.o.o., Petrinja, Gundulićeva 14.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.