Natječaj za radno mjesto - voditelj računovodstva

Objava: 23.07.2021

KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.

Gundulićeva 14 (privremeno Sisačka 116), Petrinja

Petrinja, 21. srpnja 2021.godine

 

Na temelju članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o. direktor Društva Komunalac Petrinja d.o.o. objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto voditelj računovodstva (m/ž) – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad do 6 mjeseci

 

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VŠS/VSS ekonomskog smjera
 • radno iskustvo 3 godine na poslovima glavne knjige
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

 

Predviđen početak rada: 09. kolovoza 2021. godine

 

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće:

 • potpisana zamolba,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima glavne knjige
 • elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • presliku vozačke dozvole

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu u svrhu zapošljavanja, dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, a sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Komunalac Petrinja d.o.o. jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Sve pristigle prijave odgovarajuće će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno  mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog gradiva.

 

Rok za podnošenje prijava je  8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Komunalca Petrinja d.o.o.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz javnog poziva dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: KOMUNALAC PETRINJA d.o.o., Sisačka 116, 44250 Petrinja s naznakom ''Prijava na natječaj za radno mjesto – voditelj računovodstva''.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama Komunalca Petrinja d.o.o.

 

 

                                                                                                                                       Direktor

                                                                                                                   Vlado Lovreković