OJ Zelenilo i čistoća

OJ Zelenilo bavi se održavanjem javnih zelenih površina na području Grada Petrinje i uslugama za vanjske naručitelje radova.

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva:

 • čišćenje zelenih površina,ulica,trgova,parkirališta,parkova i ostalih javnih površina
 • održavanje travnjaka
 • održavanje drveća
 • održavanje grmlja
 • održavanje živica
 • održavanje ruža
 • održavanje gredica
 • održavanje staza
 • održavanje opreme
 • zaštita bilja
 • pojačano održavanje parkova
 • održavanje sportskih objekata

 

Usluge koje pružamo vanjskim naručiteljima su slijedeće:

 • hortikulturno uređenje vrtova (izvođenje travnjaka, sadnja ukrasnog bilja)
 • rušenje stabala
 • košnja trave
 • krčenje šikare i čišćenje terena