Upute za odvajanje korisnog otpada i termini - 2018. godina

Objava: 02.01.2017

 

Poštovani korisnici usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada,

dostavljamo Vam smjernice za odvojeno odlaganje ambalaže u spremnike :

 

 

Plava kanta – odlagati:

DA:        Novine, časopisi, prospekti, katalozi, bilježnice knjige, uredski papir, kalendari, papirne vrećice, karton (bez ljepljive trake i stiropora, kutije rastaviti kako bi im se smanjio  volumen)

NE:        tetrapak, plastificirani i metalizirani papir, rabljene higijenske maramice i slično, pelene, masni i prljavi papir, indigo, fotografije, tapete, vrećice iz usisavača, korištene papirnate tanjure i čaše...

 

 

Žuta kanta – odlagati AMBALAŽU:

Molimo uklonite čepove i zatvarače te u potpunosi ispraznite ambalažne posude

a ostatke hrane isperite

 

DA:        Plastične boce pića i napitaka, prehrambenih proizvoda ( ulje, ocat, mlijeko i mliječne prerađevine ), šampona, tekućih sapuna, omekšivača, plastične vrećice...;

                Tetrapak  (iscjeđenu i stisnutu ambalažu)

                Metalnu ambalažu (aluminijske i limenke drugih vrsta metala)

NE:        Ambalažu u kojoj su se nalazile različite opasne tvari (motorna ulja, herbicidi, boje, lakovi, otrovi..), kristal, keramiku, žarulje (fluorescentne, klasične, štedne), cerade, višeslojnu plastiku, igračke plastične cijevi...

 

NAPOMENA: na dan odvoza žute kante  staklenu ambalažu odložiti u vrećicu pokraj kante.

 

               

Smeđa kanta:       Ne odvozi se do daljnjeg, odn. do uspostave usluge sakupljanja biootpada. Korisnici smeđu kantu mogu koristiti za korisni otpad i iznositi na dan odvoza žute ili plave kante ovisno o potrebi za višak otpada.

 

 

Vaš Komunalac Petrinja d.o.o.