UPUTE ZA ODLAGANJE BIOOTPADA

Objava: 02.10.2020

SMEĐA KANTA

ODLAGATI - Vrtni ili zeleni otpad (lišće, usitnjene grane i grančice, pokošena trava, orez živice, uvelo cvijeće, ostaci voća i povrća), kuhinjski otpad od pripreme hrane (svježi ostaci i kora voća i povrća, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja, ljuske jaja, talog od kave, korištene vrećice čaja), ostali biootpad (piljevina, slama, božićna drvca, ohlađeni pepeo).

NE ODLAGATI- Termički obrađenu i zauljenu hranu (nakon kuhanja i pečenja), meso i ribu, mlijeko i mliječne prerađevine, tekuće otpatke hrane (ulja, ocat juhe, gulaš…), masti, izmet kućnih ljubimaca, pelene, odjeća, različite vrste ambalaže, obojeni i lakirani drveni otpad.