Otpadna odjeća i tekstil

Objava: 21.12.2018

Poštovani korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada, ako imate potrebu za odlaganjem otpadne odjeće i tekstla, navedeni otpad možete odložiti u novoizgrađenom petrinjskom reciklažnom dvorištu na adresi Milivoja Grgića 13 (Češko selo).