• 27.07.2022

Razvrstaj otpad digitalno

Aplikacija - pomoć pri razvrstavanju otpada

  • 02.10.2020

UPUTE ZA ODLAGANJE BIOOTPADA

SMEĐA KANTA

  • 21.12.2018

Zelena kanta

NE ODLAGATI!

  • 21.12.2018

Otpadna odjeća i tekstil

Poštovani korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada, ako imate potrebu za odlaganjem otpadne odjeće i tekstla, navedeni otpad...

  • 21.12.2018

Postupanje s azbestnim otpadom

Poštovani korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada,ako imate potrebu i obvezu za zbrinjavanje  građevinskog otpada koji sadrži...

  • 14.09.2017

Korisni savjeti za učinkovito kompostiranje

Što je kompostiranje? To je postupak koji podrazumijeva razgradnju biootpada u prisustvu zraka pri čemu nastaju ugljični dioksid, voda,...

  • 25.01.2017

Razmještaj mobilnog reciklažnog dvorišta za 2017.godinu

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE  Lokacije – 2017. god.  09.01. - Gavrilovićev Trg (parking)  23.01. - Križanje Antolčeve i Ul....

  • 02.01.2017

Upute za odvajanje korisnog otpada i termini - 2018. godina

  Poštovani korisnici usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, dostavljamo Vam smjernice za odvojeno odlaganje ambalaže u spremnike...

  • 01.01.2017

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17,14/19) - Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) - Naputak o glomaznom...