• 17.10.2022

JAVNA LICITACIJA POVODOM DANA SVIH SVETIH 2022.

Komunalac Petrinja d.o.o. Ivana Gundulića 14 44 250 Petrinja OIB: 53696178845 objavljuje J A V N U  L I C I T A C I J U usmenim...

  • 03.08.2022

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 5.8.2022.

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 5.8.2022.

  • 13.05.2022

ODVOZ OTPADA OD 16.05.2022.

SPREMNICI: ZELENI, SMEĐI, ŽUTI, PLAVI I VREĆICA ZA STAKLO

  • 19.04.2022

Obavijest korisnicima

Poštovani korisnici,    Obavještavamo vas da u petak 22.04.2022. ne radimo sa strankama, a od ponedjeljka 25.04.2022. smo ponovno na...

  • 15.04.2022

Uskršnja čestitka

  • 15.04.2022

Dodjela preostalog doniranog materijala

14.04.2022. Na temelju Mišljenja Gradonačelnice Grada Petrinje o povjeravanju poslova dodjele preostalog doniranog materijala korisnicima čiji...

  • 31.03.2022

OGLAS za prodaju rabljenih vozila

I. PREDMET PRODAJE:              Marka i tip vozila : RENAULT MAXITY 130.35            Oblik karoserije:...

  • 18.02.2022

SLANJE RAČUNA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Usluga Komunalca Petrinja d.o.o.

  • 18.02.2022

Poziv na podjelu sanitarne opreme korisnicima čiji su objekti stradali u potresu

17.02.2022.   Na temelju članka 2. Odluke Gradonačelnice Grada Petrinje o povjeravanju postupka dodjele sanitarne opreme korisnicima čiji...