• 03.06.2020

Sastanak projektnog tima za provedbu projekta

Dana 02. lipnja 2020. godine održan je sastanak projektnog tima za provedbu projekta "Razvojem male (komunalno prometne) infrastrukture do...

  • 07.02.2020

Završna konferencija projekta Proširenje groblja Sv. Benedikt

Dana 06. veljače 2020. godine održana je završna konferencija projekta proširenje groblja Sv. Benedikt u Petrinji u sklopu projekta “Razvojem...

  • 30.01.2020

Sastanak projektnog tima za provedbu projekta

Dana 23. siječnja 2020. godine održan je sastanak projektnog tima za provedbu projekta "Razvojem male (komunalno prometne) infrastrukture do...

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
  • 21.01.2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Pravilnik o nacinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
  • 27.12.2019

Pravilnik o nacinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

  • 05.11.2019

Sastanak projektnog tima za provedbu projekta

Dana 5. studenog 2019. godine održan je sastanak projektnog tima za provedbu projekta "Razvojem male (komunalno prometne) infrastrukture do...

  • 14.10.2019

JAVNA LICITACIJA POVODOM DANA SVIH SVETIH

Komunalac Petrinja d.o.o. Ivana Gundulića 14 44 250 Petrinja OIB: 53696178845 objavljuje J A V N U  L I C I T A C I J U usmenim...

  • 10.09.2019

Službenik za informiranje

  PRISTUP INFORMACIJAMA PREMA ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Pravo na pristup informacijama i...

  • 23.07.2019

Sastanak projektnog tima za provedbu projekta

Dana 23. srpnja 2019. godine održan je sastanak projektnog tima za provedbu projekta "Razvojem male (komunalno prometne) infrastrukture do...