• 07.04.2023

ČESTITKA

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS SVOJIM KORISNICIMA ŽELI KOMUNALAC PETRINJA D.O.O.

  • 06.04.2023

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

RADNO VRIJEME PRED USKRS

  • 16.03.2023

Natječaj za radno mjesto - rukovatelj/ica ranim strojem

Na temelju članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o. direktor Društva Komunalac Petrinja d.o.o. objavljuje...

  • 21.02.2023

IZVANREDNI ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

NASTALOG KAO POSLJEDICA POTRESA

  • 08.02.2023

„Otpad odijeli – prirodu razveseli“

Održana informativna aktivnost u dječjem vrtiću Petrinjčica vezana za gospodarenje otpadom pod nazivom „Otpad odijeli – prirodu razveseli“

  • 16.12.2022

SAKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA I GRAĐEVNOG MATERIJALA - NASTALOG KAO POSLJEDICA POTRESA

Sakupljanje od fizičkih osoba – građana u sklopu čišćenja potresom pogođenih područja Grada Petrinje

  • 14.11.2022

Javni poziv za dostavu ponuda - drvni materijal

URBROJ: 165 14. studenoga 2022.godine   Na temelju Odluke o davanju na raspolaganje Komunalcu Petrinja d.o.o. drvnog materijala koji je...

  • 10.11.2022

Politika zaštite okoliša

Uvođenje ISO 14001 norme - Sustav upravljanja okolišem

  • 31.10.2022

reciklažno dvorište

Poštovani korisnici javne usluga sakupljanja komunalnog otpada, RECIKLAŽNO DVORIŠTE DANA 31.10.2022. RADI OD 09:00 - 13:00 SATI A DANA...