• 23.12.2022

Reciklažno dvorište

RADNO VRIJEME - BOŽIĆ

  • 16.12.2022

SAKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA I GRAĐEVNOG MATERIJALA - NASTALOG KAO POSLJEDICA POTRESA

Sakupljanje od fizičkih osoba – građana u sklopu čišćenja potresom pogođenih područja Grada Petrinje

  • 14.12.2022

SAKUPLJANJE GRAĐEVNOG MATERIJALA

GRAĐANI - BEZ NAPLATE

  • 14.11.2022

Javni poziv za dostavu ponuda - drvni materijal

URBROJ: 165 14. studenoga 2022.godine   Na temelju Odluke o davanju na raspolaganje Komunalcu Petrinja d.o.o. drvnog materijala koji je...

  • 10.11.2022

Politika zaštite okoliša

Uvođenje ISO 14001 norme - Sustav upravljanja okolišem

  • 31.10.2022

reciklažno dvorište

Poštovani korisnici javne usluga sakupljanja komunalnog otpada, RECIKLAŽNO DVORIŠTE DANA 31.10.2022. RADI OD 09:00 - 13:00 SATI A DANA...

  • 17.10.2022

JAVNA LICITACIJA POVODOM DANA SVIH SVETIH 2022.

Komunalac Petrinja d.o.o. Ivana Gundulića 14 44 250 Petrinja OIB: 53696178845 objavljuje J A V N U  L I C I T A C I J U usmenim...

  • 03.08.2022

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 5.8.2022.

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 5.8.2022.

  • 13.05.2022

ODVOZ OTPADA OD 16.05.2022.

SPREMNICI: ZELENI, SMEĐI, ŽUTI, PLAVI I VREĆICA ZA STAKLO