Reciklažno dvorište

Objava: 22.12.2023

Radno vrijeme 22.12.2023.

Poštovani korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada,

Reciklažno dvorište dana 22.12.2023. radi skraćeno, do 12:00 h.


Srdačan pozdrav,
Komunalac Petrinja d.o.o.