JAVNA LICITACIJA POVODOM DANA SVIH SVETIH 2023.

Objava: 13.10.2023

JAVNA LICITACIJA - SVI SVETI 2023.

Komunalac Petrinja d.o.o.

Ivana Gundulića 14

44 250 Petrinja

OIB: 53696178845

 

objavljuje

 

J A V N U  L I C I T A C I J U

 

usmenim nadmetanjem

za davanje u zakup prodajnih mjesta za prigodnu prodaju povodom

dana Svih Svetih.

Licitacija će se održati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji

dana 20.10.2023. s početkom u 13.00 sati.

Vezani dokumenti