Pravilno odlaganje glomaznog otpada

Objava: 27.09.2023

Pokrenimo pozitivne promjene ispravnim odlaganjem otpada!

 

Pokrenimo pozitivne promjene ispravnim odlaganjem otpada!

Nepropisno odlaganje glomaznog otpada često predstavlja problem mnogima pa podsjećamo da svi korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada imaju pravo jednom godišnje iskoristiti uslugu odvoza.

Tijekom ovogodišnjeg sakupljanja glomaznog otpada susrećemo se s neprikladnim i nepropisnim odlaganjem glomaznog otpada. Iz razloga što sakupljanje na terenu još uvijek traje apeliramo na građane da djeluju sukladno dostavljenom naputku o predavanju glomaznog otpada. Svaki korisnik ima pravo jednom godišnje na odvoz do 4m3 glomaznog otpada s kućnog praga bez naknade. Kućanstva na kojima je zatečen otpad koji se ne smatra glomaznim zaprimila su opomenu zbog nesukladno odloženog otpada na obračunskom mjestu te pozivamo sugrađane koji su dobili opomenu da odvoje glomazni otpad od otpada koji se ne smatra glomaznim.

Glomaznim otpadom smatraju se različiti predmeti i stvari, a kako bi bili sigurni što točno, popis predmeta i stvari koje se smatraju glomaznim komunalnim otpadom su: kupaonska oprema, dječja oprema, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema i slično.

Veliki naglasak stavljamo na opasni otpad (npr. azbestne ploče) i građevinski otpad (otpad od rušenja) koji nisu dio glomaznog otpada te se isti ne smije odlagati s glomaznim otpadom.

Detaljan popis predmeta i stvari koje se smatraju glomaznim komunalnim otpadom objavljen je na WEB i Facebook stranici Komunalca Petrinja te je podijeljen svim korisnicima javne usluge.

Preostali razvrstani otpad porijeklom od fizičkih osoba, u zakonski propisanim količinama može se ispravno zbrinuti bez naknade u reciklažno dvorište na adresi Milivoja Grgića 13 (Kolonija) u Petrinji.

Još jednom pozivamo sugrađane da predaju samo stvari i predmete koji se smatraju glomaznim komunalnim otpadom kako bismo tijekom ovogodišnjeg sakupljanja ostvarili željene rezultate na zadovoljstvo svih nas.

Za čistu Petrinju!

Vaš Komunalac Petrinja d.o.o.