Reciklažno dvorište

Objava: 08.12.2023

Radno vrijeme 08.12.2023.

Poštovani korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada,

Reciklažno dvorište dana 08.12.2023. radi skraćeno, do 14:00 h.


Srdačan pozdrav,
Komunalac Petrinja d.o.o..