reciklažno dvorište

Objava: 31.10.2022

Poštovani korisnici javne usluga sakupljanja komunalnog otpada,

RECIKLAŽNO DVORIŠTE DANA 31.10.2022. RADI OD 09:00 - 13:00 SATI A DANA 01.11.2022. NE RADI.

Komunalac Petrinja d.o.o.