ODVOZ OTPADA OD 16.05.2022.

Objava: 13.05.2022

SPREMNICI: ZELENI, SMEĐI, ŽUTI, PLAVI I VREĆICA ZA STAKLO

Poštovani korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada,

od 16.05.2022 Komunalac Petrinja će otpad iz Vaših spremnika sakupljati od 06:00 sati tako da molimo da vaši spremnici budu pravovremeno iznešeni na javnu površinu.

Hvala.

Vaš Komunalac Petrinja.