ODVOZ GLOMAZNOG I GRAĐEVINSKOG OTPADA

Objava: 15.03.2021

OTPAD NASTAO USLIJED POTRESA

Poštovani korisnici usluge sakupljanja otpada,

Komunalac Petrinja d.o.o. i dalje odvozi glomazni i građevni otpad koji je nastao kao posljedica potresa.

Mole se građani koji nisu iznijeli navedeni otpad, da to učine na način da ga ostave ispred kuće, izvan ograde i razvrstaju po materijalu (odvojeno građevinski, drvo, plastiku, glomazni i dr.) kako bi ga naši djelanici lakše prikupili.

 

Glomazni i građevinski otpad će se odvoziti organizirano na način da se kroz jedan tjedan otpad sakuplja prema danu odvoza spremnika za otpad:   

15.03.2021. - 20.03.2021. - lokacije na kojima se kućni otpad sakuplja ponedjeljkom

22.03.2021. - 27.03.2021. - lokacije na kojima se kućni otpad sakuplja utorkom 

29.03.2021. - 03.04.2021. - lokacije na kojima se kućni otpad sakuplja srijedom

05.04.2021. - 10.04.2021. - lokacije na kojima se kućni otpad sakuplja četvrtkom

12.04.2021. - 17.04.2021. - lokacije na kojima se kućni otpad sakuplja petkom

19.04.2021. - 24.04.2021. - stambene zgrade

 

Vaš Komunalac Petrinja d.o.o.