ODVOZ BIOOTPADA - MOŠĆENICA

Objava: 12.10.2020

ZAPOČINJE U STUDENOM

POŠTOVANI KORISNICI USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA,

OD MJESECA STUDENOG 2020. KOMUNALAC PETRINJA D.O.O.

 NASTAVLJA S PILOT PROJEKTOM SAKUPLJANJA BIOOTPADA OD FIZIČKIH OSOBA – GRAĐANA I UVODI ODVOZ S PODRUČJA MOŠĆENICE

 

BIOOTPAD ĆE SE SAKUPLJATI PUTEM DODIJELJENIH SMEĐIH KANTI, SVAKI TJEDAN NA DAN ODVOZA OTPADA (UTORKOM)

 

ODLAGATI U SMEĐU KANTU:

  • VRTNI ILI ZELENI OTPAD (LIŠĆE, USITNJENE GRANE I GRANČICE, POKOŠENA TRAVA, OREZ ŽIVICE, ZEMLJA IZ POSUDA ZA CVIJEĆE, UVELO CVIJEĆE, OSTATCI VOĆA I POVRĆA)
  • KUHINJSKI OTPAD OD PRIPREME HRANE (SVJEŽI  OSTATCI I KORA VOĆA I POVRĆA, OSTATCI KRUHA, LISTOVI SALATE, BLITVE, KELJA I SL., LJUSKE JAJA, TALOG OD KAVE, KORIŠTENE VREĆICE ČAJA
  • OSTALI BIOOTPAD (PILJEVINA, SLAMA, BOŽIĆNA DRVCA, OHLAĐENI PEPEO)

 

MOLIMO NE ODLAŽITE BIOOTPAD U PLASTIČNIM VREĆICAMA

 

AKO SASTAV OTPADA NE ODGOVARA VRSTAMA IZ POPISA OTPADA ZA ODLAGANJE, SADRŽAJ SMEĐE KANTE NEĆE BITI ODVEZEN

 

NE  ODLAGATI U SMEĐU KANTU:

  • TERMIČKI OBRAĐENU I ZAULJENU HRANU (NAKON KUHANJA I PEČENJA…)
  • MESO I RIBU, MLIJEKO I MLIJEČNE PRERAĐEVINE
  • TEKUĆE OTPATKE HRANE (ULJA, OCAT, JUHE…)
  • MASTI, IZMET KUĆNIH LJUBIMACA, PELENE, CIGARETE, ODJEĆU
  • RAZLIČITE VRSTE AMBALAŽE, OBOJENI I LAKIRANI DRVENI OTPAD

ZA KORISNIKE KOJI SE ODLUČE NA VRTNO KOMPOSTIRANJE CIJENA USLUGE  ZBRINJAVANJA OTPADA BIT ĆE MANJA

Sve dodatne informacije možete dobiti na br. telefona: 044/527-432 i 044/527-448