RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - PETRINJA

Objava: 07.06.2021

Petrinja - odvoz otpada 2021. godina

KOMUNALAC PETRINJA NASTAVLJA S PILOT PROJEKTOM SAKUPLJANJA BIOOTPADA OD FIZIČKIH OSOBA – GRAĐANA, A SAKUPLJA SE PUTEM  DODIJELJENIH SMEĐIH KANTI  SVAKI TJEDAN NA DAN ODVOZA OTPADA S GRADSKOG PODRUČJA GRADA PETRINJE I MOŠĆENICE. 

U DANE BLAGDANA I NERADNE DANE, SMEĐA KANTA ODVOZI SE PRVI SLIJEDEĆI RADNI DAN.