• 15.10.2021

RADNO VRIJEME GROBLJA POVODOM BLAGDANA SVIH SVETIH

RADNO VRIJEME     24.10.2021. od 08:00 – 17:00 sati   25.10. - 31.10.2021. od 07:00 – 17:00 sati   01.11.2021. od 07:00...

  • 15.10.2021

JAVNA LICITACIJA POVODOM DANA SVIH SVETIH

Komunalac Petrinja d.o.o. Ivana Gundulića 14 (trenutno Sisačka 116) 44 250 Petrinja OIB: 53696178845 objavljuje J A V N U  L I C I...

  • 27.08.2021

Radno vrijeme

Poštovani korisnici, dana 30.08.2021. tehničke službe Komunalca Petrinja prelaze na redovni režim radnog vremena od 07:00 - 15:00 sati....

  • 17.08.2021

Upis u grobni očevidnik

Poštovani građani,    Komunalac Petrinja d.o.o. je od 1. siječnja 2021. Odlukom Gradskog vijeća Grada Petrinje, a sukladno Zakonu o...

  • 15.07.2021

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

KK.06.3.1.18.0094

  • 07.06.2021

LJETNO RADNO VRIJEME

od 14. svibnja 2021. u 6:00

  • 07.06.2021

RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - PETRINJA

Petrinja - odvoz otpada 2021. godina

RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - Majur
  • 07.06.2021

RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - Majur

Majur - odvoz otpada 2021. godina

RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - Donji Kukuruzari
  • 07.06.2021

RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - Donji Kukuruzari

Donji Kukuruzari - odvoz otpada 2021. godina