• 16.09.2016

4. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

4. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

  • 21.07.2016

3. Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu

3. Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu

  • 02.05.2016

2. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

2. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

  • 30.03.2016

1. Izmjena plana prihoda i rasoda za 2016. godinu

1. Izmjena plana prihoda i rasoda za 2016. godinu

  • 01.03.2016

1. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

1. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

  • 01.02.2016

Obavjest o sklopljenom okvirnom sporazumu

Komunalac Petrinja d.o.o. je temeljem provedenog postupka javne nabave za bezolovni benzin i dizelsko gorivo, E-MV 03/15, 2015/S 002-0038494, sklopio...

  • 22.12.2015

Plan prihoda i rashoda za 2016. godinu

  Plan prihoda i rashoda za 2016. godinu  

  • 22.12.2015

Plan nabave za 2016. godinu

  Plan nabave za 2016. godinu

  • 18.12.2015

4. Izmjena plana nabave za 2015. godinu

  4. Izmjena plana nabave za 2015. godinu