• 15.09.2017

2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
  • 31.07.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  • 30.06.2017

Opći akt o jednostavnoj nabavi

Opći akt o jednostavnoj nabavi

  • 14.06.2017

1. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

1. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

  • 07.06.2017

Izjava na temelju članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16)

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Komunalac Petrinja d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis...

  • 30.04.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  • 01.03.2017

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

  • 01.03.2017

Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu

  • 07.10.2016

5. Dopuna plana nabave za 2016. godinu

5. Dopuna plana nabave za 2016. godinu