• 23.11.2018

Izjava na temelju članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16)

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Komunalac Petrinja d.o.o. kao naručitelj objavljuje da...

  • 23.11.2018

5. Izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...

  • 12.10.2018

4. Dopuna plana nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...

  • 18.07.2018

3. Dopuna plana nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...

  • 29.05.2018

2. Dopuna plana nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...

  • 25.04.2018

1. Dopuna plana Nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...

  • 09.03.2018

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac...

  • 09.03.2018

Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu

Na temelju članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 08.03.2018. godine, donosi Plan...

  • 18.12.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi 30.11.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi na dan 30.11.2017