1. Izmjena Općeg akta o jednostavnoj nabavi

Objava: 01.04.2019

Na temelju članka 15. stavka 2., a u svezi sa člankom 12. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ broj 120/2016), Komunalac Petrinja d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja, 44250 Petrinja, 01.04.2019. donosi Opći akt o jednostavnoj nabavi.