5. Izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu

Objava: 23.11.2018

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 22.11.2018. godine, donosi 5. Izmjenu i dopunu plana nabave za 2018. godinu.