4. Dopuna plana nabave za 2018. godinu

Objava: 12.10.2018

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 09.10.2018. godine, donosi 4. Dopunu plana nabave za 2018. godinu.