Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu

Objava: 19.03.2019

Na temelju članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 12.03.2019. godine, donosi Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu.