Plan nabave za 2019. godinu

Objava: 19.03.2019

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., direktor Društva dana 12.03.2019. godine, donosi Plan nabave za 2019. godinu.

Vezani dokumenti