Izjava na temelju članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16)

Objava: 23.11.2018

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Komunalac Petrinja d.o.o. kao naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa.