KADEČKA DRAGICA 1950.
  • 13.08.2020

KADEČKA DRAGICA 1950.

Pokop pok.Kadečka Dragice bit će 14.08.2020. (petak) u 12.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

PRILJEVA JOVANKA 1947.
  • 11.08.2020

PRILJEVA JOVANKA 1947.

Pokop pok.Priljeva Jovanke bit će 13.08.2020. (četvrtak) u 11.00 sati na gradskom groblju Sv.Nikola u Petrinji.

MRMIĆ MILKA 1931.
  • 10.08.2020

MRMIĆ MILKA 1931.

Pokop pok.Mrmić Milke bit će 11.08.2020. (utorak) u 14.00 sati na mjesnom groblju Čuntić.

MILKAN IVANIĆ 1931.
  • 04.08.2020

MILKAN IVANIĆ 1931.

Pokop pok.Ivanić Milkana bit će 07.08.2020. (petak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Nikola u Petrinji.

DRŽAJ STJEPAN 1928.
  • 20.07.2020

DRŽAJ STJEPAN 1928.

Pokop pok.Držaj Stjepana bit će 21.07.2020. (utorak) u 12.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

DUBRAVKA KOŠARIĆ 1956.
  • 17.07.2020

DUBRAVKA KOŠARIĆ 1956.

Pokop pok.Košarić Dubravke bit će 20.07.2020. (ponedjeljak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Trojstvo u Petrinji.

JAGA IVANKOVIĆ 1934.
  • 14.07.2020

JAGA IVANKOVIĆ 1934.

Pokop pok.Ivanković Jage bit će 15.07.2020.(srijeda) u 14.00 sati na mjesnom groblju Donja Budičina.

PETRAČIĆ BISERKA 1928.
  • 04.07.2020

PETRAČIĆ BISERKA 1928.

Pokop pok.Petračić Biserke bit će 06.07.2020. (ponedjeljak) u 12.00 sati na gradskom groblju Sv. Rok u Petrinji.

STANEŠIĆ ŠTEFANIJA 1935.
  • 01.07.2020

STANEŠIĆ ŠTEFANIJA 1935.

Pokop pok.Stanešič Štefanije bit će 03.07.2020. (petak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.