ŠOLAJA IVO 1937.
  • 08.06.2020

ŠOLAJA IVO 1937.

Pokop pok. Šolaja Ive bit će 09.06.2020 ( utorak ) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

JAJČINOVIĆ JURAJ 1981.
  • 04.06.2020

JAJČINOVIĆ JURAJ 1981.

Pokop pok. Jajčinović Juraja bit će 06.06.2020 ( subota ) u 12.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

MIOKOVIĆ JOSIPA 1920.
  • 04.06.2020

MIOKOVIĆ JOSIPA 1920.

Pokop pok. Mioković Josipe bit će 05.06.2020 ( petak ) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

VAŠKO JOSIP 1934.
  • 29.05.2020

VAŠKO JOSIP 1934.

Pokop pok.Vaško Josipa bit će 29.05.2020.(petak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

BRAJKOVIĆ STEVO 1962.
  • 18.03.2020

BRAJKOVIĆ STEVO 1962.

Pokop pok. Brajković Steve bit će 20.03.2020.(petak) u 15.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

IVO ŽUPAN,1937.
  • 18.03.2020

IVO ŽUPAN,1937.

Pokop pok. Ive Župana bit će 20.ožujka 2020. god. u 12.00 sati na mjesnom groblju u Dumačama.

VUJANOVIĆ DRAGOLJUB 1936.
  • 16.03.2020

VUJANOVIĆ DRAGOLJUB 1936.

Pokop pok. Vujanović Dragoljuba bit će 18.03.2020.(srijeda) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Nikola u Petrinji.

PALAIĆ ĐURO 1930.
  • 13.03.2020

PALAIĆ ĐURO 1930.

Pokop pok. Palaić Đure bit će 16.03.2020.(ponedjeljak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Trojstvo u Petrinji.

ŠUBIĆ ŽELJKO 1963.
  • 12.03.2020

ŠUBIĆ ŽELJKO 1963.

Pokop pok.Šubić Željka bit će 13.03.2020.(petak) u 14.00 sati na mjesnom groblju Donja Budičina.